ANBI GEGEVENS KERST IN HILVERSUM

Home | ANBI GEGEVENS KERST IN HILVERSUM
Home | ANBI GEGEVENS KERST IN HILVERSUM

Lees meer over onze doelstelling, en de bestuurders in ons beleidsplan.
​Meer informatie over financiële gegevens zijn te lezen in ons financieel overzicht.

 

Aanleiding

Het comité is opgericht in februari 1998 en droeg de naam ‘Interkerkelijke kerstnachtdienst comité Hilversum”. Per 1 juni 2018 is de naam gewijzigd in “Kerst in Hilversum”.

Doel

Het comité heeft ten doel het evangelie uitdragen en wil dit doel bereiken door op Kerstavond in een verbindend Kerstevenement de christelijke boodschap van vrede en hoop voor alle mensen te vertellen in beeld, verhaal en lied.

Wat willen we bereiken?

  • De boodschap

Vorig jaar was er een prachtig event op het marktterrein in Hilversum, met zang en zandkunst. De filmpjes maakten indruk, vertelden het kerstverhaal, en de zang versterkte de kerstsfeer door het zingen van herkenbare kerstliederen.

Komend jaar willen we weer door middel van 3 zandverhalen het kerstverhaal vertellen.

De mooie, positieve ontvangst van het event van vorig jaar nemen we mee. Graag maken we er dit jaar meer een totaalconcept van, zodat het geheel meer samenbindt en een duidelijke lijn, verhaal en boodschap heeft.

  • Lokaal sterk en aanwezig

Om het lokale aspect te versterken, heeft vorig jaar de burgemeester een filmpje ingesproken. Zowel de burgemeester, organisatoren als bezoekers waren hier enthousiast over. Dit willen we behouden voor de komende jaren. Voor de rol van verteller zijn wij op zoek naar een bekende ‘Hilversummer’ die dit op zich kan nemen. 

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter: C. Tanghe
  • Penningmeester: B.D. Ybema
  • Secretaris: M.C. Hoogstrate
  • Algemeen bestuurslid: H.M. van der Spoel en W. Bos 

Beloningsbeleid:

In de dagelijkse praktijk is het voor het comité niet mogelijk om te beschikken over het vermogen van de instelling Kerst in Hilversum. De administratie is weggelegd bij BAS Betrokken Administratie Service, welke betalingen verricht en inkomsten bijhoudt. In de statuten is bij punt 7.2 Financiën beschreven dat de leden van het comité gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de financiële middelen die het comité onder zich heeft. Uitgaven mogen alleen worden gedaan met een unanieme goedkeuring van alle leden van het comité. De instelling Kerst in Hilversum heeft geen Raad van Toezicht.

ONDERWEG NAAR KERST

Wat is kerst en waarom vieren we het?